ادامه سیاست گروگان‌گیری رژیم؛ بازداشت یک سوئدی دیگر


صداوسیمای خامنه ای گفت: ­سربازان گمنام امام زمان، یک تبعه‌ی سوئد را به اتهام جاسوسی، شناسایی و بازداشت کردند.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات خامنه ای آمده است: متهم سوئدی در سفرهای چندگانه‌ قبلی به ایران، با تعدادی از عناصر مظنون اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت نظر قرار داشتند؛ ارتباط برقرار کرده است . وی چند ماه پیش در پی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی، با مأموریت کسب اطلاع از چگونگی افشای هویت آن جاسوس مجدداً وارد کشور شده است . این بار با تکمیل مستندات؛ هنگام خروج از کشور از سوی سربازان گمنام امام زمان و با حکم مرجع قضایی بازداشت شد. وزارت اطلاعات همچنان به کشورهایی که جاسوس نیابتی به ایران می فرستند هشدار داد در صورت ادامه رویه ی خود واکنش متناسب با آن را دریافت خواهند کرد…

جمهوری اسلامی متهم است همواره تلاش داشته از طریق بازداشت یا «گروگان گرفتن» اتباع کشورهای خارجی از جمله شهروندان دوتابعیتی، برای عملی کردن خواسته‌های خود، به دولت‌های خارجی فشار وارد کند.

پیشتر کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری در سوئد، این کشور را تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی «بیکار نخواهد نشست» و «چندین گزینه روی میز دارد».

پیشتر احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی–سوئدی به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده، و پس از صدور حکم حبس ابد برای نوری در سوئد، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تهدید کرده بودند که حکم اعدام او اجرا خواهد شد.

EnglishGermanPersian