آزادی موقت یدی بهاری‌زر فعال کارگری کُرد متعاقب تفهیم اتهام در بازپرسی دادسرای دماوند

جلسه رسیدگی به اتهامات وارده علیه یدی بهاری‌زر فعال کارگری اهل سنندج و ساکن شهر دماوند روز شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ (۱۳ آگوست ۲۰۲۲) توسط شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب دماوند برگزار گردید و این فعال کُرد پس از تفهیم اتهام با وثیقه یک میلیارد تومانی و موقتاً آزاد گردید.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، یدی بهاری‌زر ۴۷ ساله در نشست دادگاه به نشر اکاذیب، اقدام علیه امنیتی ملی، ارتباط با حزب کومله کمونیست ایران، توهین به رهبری و تشکیل و اداره گروهای ضد انقلاب در فضای مجازی متهم شده است.

گفتنیست که این فعال کارگری پس از اتمام جسله دادگاه با وثیقه یک میلیارد تومانی و موقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است.

یدی بهاری‌زر که اهل روستای ”اویهنگ“ سنندج و ساکن شهر دماوند واقع در استان تهران است، حدوداً دو هفته پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک روز با وثیقه آزاد شده بود.

هه‌نگاو: شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

EnglishGermanPersian